http://stan-despotovac.rs/media/slide0.jpg
http://stan-despotovac.rs/media/slide1.jpg

Obaveštenje za korisnike usluga parking servisa
OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI PARKING USLUGA NA PARKING PROSTORU U DESPOTOVCU DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC PRI ČEMU OPERATERI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA-TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNA SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC.TAKOĐE OBAVEZE KORISNIKA PREMA KSP „STAN“-u DESPOTOVAC  SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATERU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

Obaveštenje za građane
gal5.jpg
Obaveštavju se gradjani i drugi korisnici kojima komunalno stambeno preduzeće „Stan“ J.P. Despotovac vrši isporuku vode za piće da je ovo preduzeće započelo zamenu ventila na vodovodnoj mreži. Zamena ventila će se izvoditi fazno što će dovoditi do povremenog obustavljanja vode za piće.Za svako isključenje vode bićete blagovremeno obavešteni preko sredstva javnog informisanja.Preduzeće preduzima navedene mere kako bi se zamenili stari i dotrajali ventili i time se stvorili uslovi za kvalitetniju isporuku vode za piće gradjanima i ustanovama, odnosno korisnicima .

Promena Upravnih i Nadzornih odbora
gal1.jpg
U petak 22. februara 2013.godine održana je šesta sednica SO Despotovac, čiji je dnevni red imao 67 tačaka . Nakon što je konstatovano da postoji kvorum od 23 odbornika, Skupština je počela sa radom. Vladajućoj koaliciji koju čine odbornici SNS-NS-DSS-SPS-PUPS-JS, pristupila su i dva odbornika URS. Sednici lokalnog parlamenta nije prisustvovla opozicija, koju čine odbornici DS.

Pretraga