Obaveštenje za korisnike usluga parking servisa
OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI PARKING USLUGA NA PARKING PROSTORU U DESPOTOVCU DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC PRI ČEMU OPERATERI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA-TELEKOM SRBIJA, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNA SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC.TAKOĐE OBAVEZE KORISNIKA PREMA KSP „STAN“-u DESPOTOVAC  SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATERU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

U DESPOTOVCU 08.02.2016 GODINE                                              KSP „STAN“ JP DESPOTOVAC

Pretraga